|  Login

Song Thất Kiến Cổ

Minimize

Giải Đáp Thắc Mắc

Minimize

Tin tức

Minimize
RSS Feed   Find Show  Sort    Remove Filter
Page 1 of 51 (255 items)First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Next Last

 

  Bùi Quang Hiểu @ 12/25/2015 | 673 Views

Hội Kiến trúc sư Việt Nam phát động cuộc thi Tuyển chọn công trình kiến trúc xanh lần thứ 3 (2015 - 2016)

Hội Kiến trúc sư thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các kiến trúc sư hội viên, rất mong sự hưởng ứng tham gia của các kiến trúc sư.  

  Bùi Quang Hiểu @ 12/24/2015 | 219 Views

 

  Bùi Quang Hiểu @ 11/27/2015 | 187 Views

 

  Bùi Quang Hiểu @ 9/11/2015 | 236 Views

Thực hiện công văn của Hội Kiến trúc sư Việt Nam về việc thực hiện Nghị định 90/2014/NĐ-CP của Chính phủ về "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước' về văn học nghệ thuật, quyết định số 540/QĐ-BVHTTDL về triển khai xét tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học nghệ thuật năm 2016.

Hội Kiến trúc sư thông báo đến các kiến trúc sư Giải thưởng Nhà nước năm 2016, rất mong sự nhiejet tình tham gia của các kiến trúc sư.

vui lòng dowload Nghị định 90/2014/NĐ-CP

http://ktsvn.net/Downloads.aspx

  Bùi Quang Hiểu @ 9/1/2015 | 103 Views

Page 1 of 51 (255 items)First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Next Last

Cuộc vận động sáng tác

Minimize

 

Kết quả cuộc vận động sáng tác
"Ý TƯỞNG KIẾN TRÚC VỚI KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ" lần 3 năm 2012


XẾP HẠNG B :

 

Kết nối tôi

TG: KTS Đồng Lâm Thanh Tùng

 

XẾP HẠNG C : 

Tái sinh một không gian

TG: KTS Huỳnh Thanh Bình 

 

Giấc mơ trưa

TG: KTS Trương Tuấn Tài

 

 XẾP HẠNG KHUYẾN KHÍCH :

 Phố cỏ 

TG: KTS Quan Khoa Lộc

 

 

Mô hình nhà ở tiện nghi dành cho
người thu nhập thấp

TG: KTS Nguyễn Thị Lệ

 

 

Sắc màu trong cuộc sống 

TG: KTS Trần Quốc Tuấn